Стажантски програми от VOLVO

Стажантски програми за лятото на 2019 г.:

Линк, с който може да се кандидатства директно: https://goo.gl/forms/F7uZ9WK7rIrdCd6Z2

Кандидатурите се очакват до 17.05.2019 г.