Онлайн магазин търси уеб дизайн и маркетинг специалист

Имаме нужда от следните дейности:

Поддръжка на сайта: банери, продуктови снимки.

Поддържане на имейл маркетинг: подготвяне на банери за бюлетина ни и развиване на нови и смели идеи.

Спомагане за рекламните ни кампании в социалните мрежи и други канали: банери с послания и стратегическо мислене.

Владеене на чужд език е голямо предимство (особено английски).

Не задължително, но опитът ни показа, че базови умения по програмиране, основни понятия и поне частична представа в програмирането биха били от особена полза.

Длъжността включва дизайн и маркетинг в едно, което е напълно логично. Тъй като във всеки банер или друг рекламен материал се включва и послание, което в крайна сметка да продава.

Писането на послания и правопис винаги ще толерираме.

Владеенето на най-популярните софтуери, като Photoshop, Adobe, Corel Draw са доста значими за дейността.

Обработка на видеа и базово познание за работа с поне един софтуер за видео обработка.

Дизайн на кутии за наши продукти, флайери и брошури също се налага няколко пъти в годината.

Предлаганата от нас позиция е наистина интересна и вълнуваща. И е напълно в крак с най-новите тенденции. Тук всеки млад чоек би могъл да разгърне пълния си потенциал, за което ще бъде напълно подкрепян. За вбъдеще бихме инвестирали и в обучения, книги, семинари.

Руска Стоянова

zefira77@yahoo.com

Мениджър на www.exo.bg