Стаж в Общинска банка

СТАЖАНТСКА ПРОГРАМА
Току що си завършил висшето си образование или все още си студент?  
Имаш желание да се реализираш, като натрупаш професионален опит по специалността си или в областта, в която искаш да се развиваш?   
Включи се в платената Стажантска програма на Общинска банка АД.   Ние ще те научим на основите в банковата дейност, ще ти дадем възможност да придобиеш знания и практически умения в редица направления, сред които:   банково обслужване и продажба на банкови продукти и услуги; корпоративно банкиране; банкиране на дребно; управление на риска; финанси и счетоводство; право обслужване; нормативно съответствие и защита на личните данни; информационни технологии; вътрешен одит и т.н.  
Стажантската програма ще ти даде възможност:   да придобиеш практически опит в банковата сфера; да се запознаеш с най-добрите съвременни практики в банковото дело; да бъдеш част от професионален екип за период от 1, 3 или 4 месеца; да изградиш умения за работа в екип, корпоративно поведение и бизнес етика; да продължиш развитието си в екипа на Общинска банка АД, при показани мотивация и добри резултати по време на стажа.  
Какво е необходимо за да станеш “Стажант” в Общинска банка АД:    да си студент във II или по–горен курс на обучение, или наскоро завършил; да имаш добри умения за работа с компютър;да си мотивиран да работиш в екип, да имаш желание за учене и развитие; да ползваш английски език (за позиции в Централно управление). 
КАКВО ПРЕДЛАГАМЕ?   Платен стаж на пълно работно време (в периода юни – септември 2019 г.); Референция за работата Ви в Банката, която ще Ви послужи за професионална реализация в Банката или пред бъдещи работодатели; Възможност да натрупате практически опит в банковата сфера: в дирекция на Банката в Централно управление или във Филиал на Банката на територията на гр. София или страната (подробна информация за клоновете на банката виж на- https://www.municipalbank.bg/?page=map); Развитие на професионални и комуникативни умения в реална корпоративна среда; Работа в мотивиран екип от професионалисти; Възможност за бъдещо професионално развитие в екипа от професионалисти на Общинска банка АД.  
Как да кандидатствате? Необходими документи за кандидатстване:
–––––––––––––––––
• Мотивационно писмо;
• Автобиография.

Начин на кандидатстване: –––––––––––––––––
• Вашите документи можете да изпратите на имейл адрес: hr@municipalbank.bg или на интернет страницата на jobs.bg.   С подаване на необходимите документи Вие доброволно се съгласявате данните, които предоставяте на Общинска банка АД да бъдат обработвани с цел извършване на подбор и евентуалното възникване на трудово/гражданско правоотношение и сключване на трудов договор / договор за управление. Общинска банка АД обработва лични данни на физически лица при спазване на Политика за поверителност и защита на личните данни в Общинска банка АД, достъпна на официалния адрес на банката, както и във финансовите ѝ центрове.

В случай, че желаете Вашите данни да бъдат обработвани не само за конкретна позиция, има възможност те да се съхранят за срок до 1 година и да се използват в процедурите за подбор за други позиции. В случай, че желаете да се възползвате от предоставената възможност, моля, запишете изрично това обстоятелство в придружителното или в мотивационното писмо.