Програма за стартиращи предприемачи

На 6.06.2019 г. Фондация ГарГараж ще организира първи ден на селекция на кандидат-предприемачи за програмата Летящ Старт в Бургас. 

Заповядайте в  БСУ, за да получите информация за програмата и да зададете вашите въпроси в рамките на един час относно това какви са възможностите за развитие и финансиране на вашия стартъп. Хората с най- интересни идеи ще бъдат поканени на 4-дневна пре- акселераторска програма в края на юни, като ще могат да се възползват от следните придобивки: 

*  Практическо стартъп обучение по установени практики от Силициевата Долина на различни теми в контекста на стартиране на иновативна бизнес идея. 


 * Ментори от сферата на рисковото финансиране (venture capital) и доказани стартъп предприемачи.


 * Възможности за финансиране на участниците: 


*  5 хил. лв за преминалите през обучението.


* Приоритетно участие в акселераторската програма на фонд Innovation Accelerator Bulgaria, чрез който може да финансирате с до 100 хил. лв, вашия нов бизнес.

Програмата в Буграс ще е кратка (4-дневен стартъп лагер), който ще завърши в края на юни с презентациите пред публика. Повече информация ще бъде дадена на информационния ден. 

Моля, заявете участие с имейл до следния адрес:
angel@gargarage.com 

Информация за подобна програма:
http://jumpstart.gargarage.com/