Стаж в БСУ

Одобрена е заявката на БСУ по процедура Младежка заетост за 3 стажантски позиции за програмисти в отдел Информационно осигуряване и 1 стажантска позиция за администратор в Студентския център за кариера и развитие.

Кандидатите трябва да са на възраст под 29 години и без стаж по съответната специалност.

Нужно е да се регистрират в Бюрото по труда и да вземат насочващи писма за съответното стажантско място.

За повече информация: sabotinova@bfu.bg