„ПРОМЕТ СТИИЛ“ ЕАД ТЪРСИ ДА НАЗНАЧИ „СПЕЦИАЛИСТ ДОСТАВКИ“

 «Промет Стиил» ЕАД е високотехнологично предприятие, специализирано в производството на широка гама горещовалцувани профилоразмери от обикновени и специални стомани. Намира се на 20 км от град Бургас в землището на с. Дебелт, община Бургас.

В случай, че искате да се присъедините към нашия екип, подайте своята автобиография.

  • При нас ще имате възможност за професионална реализация в предприятие което е част от международен холдинг
  • Ще получите начално и последващо  обучение от специалисти с голям професионален опит и специфични знания и умения
  • Бонусна част, обвързана с резултатите от работата
  • Допълнително здравно застраховане
  • Безплатен транспорт
  • Сума за Коледни празници и почивка
  • Храна в работнически стол

Описание на длъжността:

Управление на доставчиците, закупуване и физическа организация на доставките. Извършва оценка и подбор на доставчици, използвайки икономически методи. Разработва месечни и седмични планове за доставка на резервни части, суровини и материали, необходими за обезпечаване на производството. Изготвя регистър на разплащанията с доставчиците.

Изискване към кандидатите:
  Завършено висше образование – икономическо или техническо

   Владеене на английски език

   Владеене на Microsoft office

   Високо ниво на лична организираност и отговорност

   Умения за работа в екип

E-MAIL ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ:        Dilyana.peeva@promet.bg