„ПРОМЕТ СТИИЛ“ ЕАД ТЪРСИ ДА НАЗНАЧИ „СТАРШИ ЕЛЕКТРОШЛОСЕР“

«Промет Стиил» ЕАД е високотехнологично предприятие, специализирано в производството на широка гама горещовалцувани профилоразмери от обикновени и специални стомани. Намира се на 20 км от град Бургас в землището на с. Дебелт, община Бургас.

В случай, че искате да се присъедините към нашия екип, подайте своята автобиография.

  • При нас ще имате възможност за професионална реализация в предприятие което е част от международен холдинг
  • Ще получите начално и последващо  обучение от специалисти с голям професионален опит и специфични знания и умения
  • Бонусна част, обвързана с резултатите от работата
  • Допълнително здравно застраховане
  • Безплатен транспорт
  • Сума за Коледни празници и почивка
  • Храна в работнически стол

Описание на длъжността:

Отговаря за безаварийна работа на ел.съоръженията в производствените участъци. Ръководи дейността на подчинения му ел.персонал при отстраняване на възникнали неизправности и аварии или при планово предупредителни ремонти на ел.оборудването.

Изискване към кандидатите:


  Завършено висше образование – техническа специалност

   Владеене на Microsoft office

   Високо ниво на лична организираност и отговорност

   Умения за работа в екип

E-MAIL ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ:        Dilyana.peeva@promet.bg