Полезни връзки

https://www.инженер.bg/

Инженер.bg – изданието на търсещия, креативния, мислещия, амбициозния професионалист!
Инженер.bg e интернет-базирана информационна медия, с мисия да отговори на потребностите от актуална и коректна информация на инженерната общност у нас. Платформата е създадена в съзвучие със съвременните тенденции в изграждането на подобни медии. Структурата й е разработена с оглед максимално улеснен достъп до информационното съдържание. Платформата предлага неограничен достъп до съдържание; напълно отворен инженерен форум; безплатна инженерна борса; текстови, аудио и видео материали; оптимизирана търсачка и мн.др.

TOP