Открийте ни

Работа в ДАНС

На 17 май 2018 г. от 14 часа в зала 207 на БСУ по инициатива на ЦЮН ще бъде проведена информационна среща във връзка с възможностите за започване на работа в структурите на ДАНС за възпитаниците на университета. Очакваме Ви!

Read More →
ПРОМЕТ СТИЙЛ ЕАД търси анализатор проучване на пазари

  Описание на длъжността: Разработва и поддържа пазарна информация за съответния регион; Изготвя анализи свързани с продуктовото и пазарно позициониране на фирмата; Събира, систематизира и обработва информация на база на която изготвя анализи за развитието на пазара на метали; Формира база данни на потенциални клиенти и взаимодейства с отдел „Продажби“ по първоначалната работа с тях. […]

Read More →
Виртуални дни на кариерата 2018

На 16 май от 11.00 ч. до 16.00 ч. ще се проведат онлайн „Виртуални дни на кариерата“. Събитието дава възможност на търсещите работа да се свържат с бъдещите си работодатели, независимо къде се намират по света. Новата Ви работа се намира само на един клик разстояние на сайта: http://virtual.careerdays.bg/

Read More →
Европейски корпус за солидарност

Европейският корпус за солидарност е нова инициатива на Европейския съюз, която дава възможност на младите хора да извършват доброволческа дейност или да работят по проекти в своята страна или в чужбина, като принасят полза за общностите и хората в Европа. Можете да се регистрирате за участие в Европейския корпус за солидарност, ако сте навършили 17 […]

Read More →
Стажантска мениджърска програма на Oriflame

Това е стажантска мениджърска програма за млади хора, които за четири месеца ще придобият следните знания и умения: Комуникационни умения, Умения за работа в екип, Лидерски компетенции, Презентационни умения, Административни умения, Маркетингови умения за успешни продажби, Знания за грижа за здравето и козметична култура. Ангажираността е 3 пъти седмично по 2 часа. Много от обученията […]

Read More →