Стипендии за изследователски и практически стажове в Германия

Немската федерална фондация за околна среда (Deutsche Bundesstiftung Umwelt – DBU) е най-голямата екологична фондация в Европа, създадена през 1990 г. В Средна и Източна Европа, вкл. и България, DBU е активна с международната си стипендиантска програма. Основната цел на програмата е подобряване на екологичната ситуация в България и Германия чрез работа върху актуален екологичен проблем. […]
Read More

„Ден на отворените врата“ в EVN

На 23 ноември 2017 г. EVN ще участва в инициативата „Ден на отворените врата“ като част от Европейската седмица на професионалните умения. Събитието ще се проведе в 11 енергоцентъра в страната, включително и в Бургас. За повече информация виж:
Read More

Конкурс за участие в младежки екип Европа

Конкурсът за участие на студенти в Младежки екип Европа  е организиран от Представителството на Европейската комисия в България. Обявата е публикувана на следния линк: https://ec.europa.eu/bulgaria/events/tej2018_competition_bg
Read More

Национален приз “СТУДЕНТ НА ГОДИНАТА”

НАЦИОНАЛНОТО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО НА СТУДЕНТСКИТЕ СЪВЕТИ, РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ организира Национален приз “СТУДЕНТ НА ГОДИНАТА”. Конкурсът има мисията да популяризира постиженията на българските студенти и докторанти пред българската общественост, удостоявайки студенти от всички области на висшето образование. Участниците следва да отговарят на определени критерии, отнасящи се до постигнатите им резултати в областта, в която се обучават. Студентите […]
Read More

Безплатен семинар за студенти Paving Youths’ Way

Институтът за икономическа политика (ИИП) с подкрепата на фондация „Ханс Зайдел“ подготвя 16-то издание от серията обучителни семинари за студенти Paving Youths’ Way, което ще се проведе в периода 3–5 ноември 2017 г. в хотелски комплекс „Жеравна“, Банкя. Този път темата на семинара ще бъде „Игра на нули и единици“ за стартиращи дигитални предприемачи.  По […]
Read More

Програмата „Бъдещи лидери” на фармацевтичната компания GSK – възможност за кариерно развитие

Програмата „Бъдещи лидери” е глобална програма за току-що или наскоро завършили студенти. Всяка година GSK избира талантливи и амбициозни хора по света, които да се присъединят към компанията и да се подготвят за бъдещата си кариера на лидери в ГлаксоСмитКлайн.   В рамките на програмата, за период от 2 или 3 години, „бъдещите лидери“ ще […]
Read More

Участвай в международната анкета „Защо Европа е важна?“

„Защо Европа е важна?“ е международно проучване на възгледите на младите хора относно Европа и ЕС, образованието и заетостта и бъдещите им надежди и очаквания. Покана за участие ще получат 10 000 младежи на възраст между 16 и 25 години от всички европейски страни. Анкетата се ползва с подкрепата на Европейската кръгла маса на индустриалците […]
Read More
TOP